Siirry sisältöön

Landsförsvarets Personalförbund MPHL rf är självständigt, partipolitiskt obundet – den största i försvarsförvaltningen (Försvarsförvaltningen = Försvarsministeriet, Försvarsmakten, Försvarsförvaltningens Betjäningscentral och Försvarsförvaltningens Byggnadsverk) och gränsbevakningsväsendet på alla arbetsplatserna fungerande -hela civilpersonalens -fackorganisation.

Värden i MPHL rf:s verksamhet är:

  • Rättvisa
  • Jämställdhet och
  • Politisk obundenhet.

Enligt dessa principer för vi stark intressebevakning som hela civilpersonalens fackorganisation i alla civilpersonalens avlöningssystem.

I förbundets medlemskår har våra både i tjänste- och arbetsförhållande varande medlemmar högklassigt, mångsidigt kunnande och yrkeskunnighet på alla civilpersonalens yrkesområden. 

I enlighet med 2021 års regeländring utövas den högsta beslutanderätten i MPHL ry av representantskapet som på sitt första möte under sin mandatperiod bland annat väljer styrelsen och förbundets ordförande samt namnger representantskapet. Det första mötet under den pågående mandatperioden har hållits hösten 2021.

MPHL rf är medlem i l(siirryt toiseen palveluun)öntagarorganisationen Pro(siirryt toiseen palveluun), som hör till tjänstemannacentralorganisationen STTK(siirryt toiseen palveluun):s fackföreningsfält.

MPHL rf:s syster- / broderorganisationer i de Nordiska Länderna är: