Jäsenmaksuvapautus

Jäsen voi hakea vapautusta jäsenmaksusta:

  • äitiysloman
  • hoitovapaan
  • isyysvapaan
  • työttömyyden
  • vuorotteluvapaan
  • opiskelun
  • tai palkattoman virkavapaan takia

Jos henkilö  saa palkkaa muualta, silloin hänen on aina otettava yhteyttä omaan yhdistykseensä, joka ilmoittaa asiasta liittoon.

 

MPHL:n jäsenmaksu on 1.1.2017 lukien 1,2 %, kuitenkin enintään 35 euroa kuukaudessa ennakonpidätyksen alaisesta tulosta.


Liity jäseneksi