Sopimusten allekirjoitus

Pääsääntöisesti  MPHL:n jäsenkenttään vaikuttavat sopimukset neuvottelee ja allekirjoittaa Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry

Sopimukset voidaan allekirjoittaa tilanteen mukaan joko talokohtaisen jäsenjärjestön tai Pardian nimissä. Jos virastossa toimii useampia pardialaisia järjestöjä, allekirjoitetaan sopimukset Pardian antamalla valtakirjalla.


MPHL vahvana ja suurimpana siviilihenkilöstön edunvalvojana puolustushallinnossa vaikuttaa voimakkaasti jäsentensä edunvalvonnassa.

Jos, työskentelet siviilihenkilönä puolustushallinnossa tai  rajavartiolaitoksessa, niin liitto joka ajaa vain siviilityöntekijöiden etuja, on neuvoteluvaltuudet sekä sopimusosaamisen on MPHL ry.


Liity jäseneksi